Тебрикзава!
ШАМИЛАН КЬАКЬАН КУК1УШ

Кьвепеле райондин жаванри ччирвилерни рекье ц1инин йисузни виликьадай агалкьунар гъиликнава. Квез абрукай сад-637,3 бал к1ватна Азербайжандин Инженервилин Университетдинни Кореядин ИНГА Университетдин сад тир проектдин компютердин технологийрин факултетдиз кьабул хьанвай Шамил Алиев аквазва.
Накь за и кьегьал гададал кьил чӀугна,пеше хкягъуникай, имтигьанрин нетижайрикай, вилик эцигнавай планрикай хабарар кьуна.
Шамил т1имил рахана, такбурвал хвена вичин мурад хъсан чирвилер къачуналди алакьай пешекар хьун, диде-бубадин, муаллимрин кьил виниз акъудин тирди лагьана.
Югъурар Хьурай вахъ, Шамил
, ИНШАЛЛАГЬ Мад ихтӏин кьегьал Студент ра галаз давамар ийида чина. Абуруз хъиле кьвезвай куьмекар гуда
За и сефердиз акьатдай имкан туькӀуьрай играми Ramazan Aliyev миннетдарвал ийизва.

Gələcəyin gözəl mütəxəssisi
Cari ilin məzunlarından biri olan həmyerlimiz Şamil Əliyev 637,3 balla AMU ilə Koreya Respublikasının İNHA universitetinin birgə layihəsi ilə Kompüter texnologiyaları ixtisasına daxil olmuşdur.
Biz gənc tələbə qardaşımızı təbrik edir və ona uğurlar diləyirik!
INSAALLAH Bacardigimiz qeder Xalqimizin Telebelerin qaygisina qalmaga davam.edeceyik.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.