Асселаму алейкум гьуьрметлу Играми Халкь…
Накь алай вацран 26 даз Москвада Фланкади 25 йис тамам жедай чӀехи агалкьунари Мел арадал хьана..
И Мелда
Халкьди
Вилик кьиликӀ Касар
Халкьди КӀани Касар
Мадни маса Халкьари машгьур Касар агат авунвай .
Гьавиляй и Мелда Халкь Гзаф дик агат авунвай..

Сад АЛЛАГЬ ТЕАЛАДИ а югъ хьурай хьи , Лезги чӀилерал Шад вили Мелер пара Чаз къалурай..Аминь

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.