Лезги халкьдин азархан (тибб) илим

Мекьи хьайила азарлудаз цуру ягъанвай курквачӀ хапӀа гуда.
ТӀалар сетелжемдиз элкъенватӀа ,далудин яцӀу дамардилай иви къачуда .
Ангина кутӀунда туьтуьнал келемдин таза Цийи пешер эцигна,чими затӀунив кутӀунда.Гьар пуд сятдилай келемдин пешер дегишардай.

Ханвай кӀарабар -сагъарун патал куьлуь авунвай чиладагъ векьер ругуна,арадал атай къаришма кутаз тини тӀушунда . Ахпа а тини кӀарабар ханвай чкадал эцигна ,кӀевиз кутӀунда.Йикъа садра ам цӀийи хъийиз мад гьакӀ кутӀунда .Пуд лагьай юкъуз жерягьди ханвай кӀарабар тупӀарин кьетӀен массадалди чпин чкайрал эхцигда.Ахпа а чкадал вечрен какайрин хъпедин кьелен къаришма алай кьулар эцигна кӀевиз кутӀунда.Им жерягьдин азарлуди гипсада тунин жуьре я.И жуьредиз амал авуртӏа , кӀарабар ханвай кас Са шумуд йикъалай сагъламдиз кӀвачел къарагъда ..

Давамар ама

Etibar Sturvi Baghirov Кинига о СтӀуре

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.