https://m.facebook.com/groups/238811054056365/permalink/618933942710739/

2 лагьай Кьарабах женгина шегьид Хайи Зи Стха ,Вахар.АЛЛАГЬ ДИ Гунагьар бахишламиш авурай.Inna Lillahi va Inna Aleyhi RaciunXizanriz Sabur dua iyizva..

1..Qadirov Elvin- Saxur Zaqatala

2..Leytenant Elvin Alimov Qusar

3..Elvin AbdurRahmanov -Qebele Emirvan (Lezgi Qartal luhuzva )

4..Polkofnik AbdurRahmanov Afqan Agasefa Xva-Qabala Emirvan

5..Feqan Mammedov -Zaqatala Saxur

6..Fezullayev Beyrek Seyfulla Xva — Oguz Basdasagil Xür

7..Xencelov Ümid Radifan Xva -Qusar Hil xür

8..Kürebeyov Mayil -Qusar Vurvar Xür

9..Zamanov Senan Qaxira Xva -Qusar Hesenqala

10..Kelbeliyev Murad -Qusar Cipir xür

11.. ismayilov Orxan Qedima Xva -Qusar Hesenqala

12..AliMuradov Orxan — Qusar Ukur xür.(I Asgerdi Dideni Rahmetdiz Vena)

13..Mammedov Murad -Qusar Imamqulu Xür (Maqut Xür)

14..Elimov Elvin Nasoidina Xva -Qusar kohne Xudat Qazmayar

15..Balabeyov Ramil Ruslana Xva -Qusar Kohne Xudat Qazmayar

16..Huseynov Kerim Tarlana Xva -Qusar Piral xür

17..Sadiqov Vuqar Ilqara Xva -Xacmaz Qusarcay

18..Alasqarov Vadim Ağababadin Xva-Qusar Vurvar (Urva) xür

19..Hamzayev Turac Suliddina Xva -Qusar Hil oba Xür

20..AliMuradov Camart -Qusar Vurvar Xür

21..Zarbaliyev AşarAli SafarAlidina Xva-Qusar QuxurOba xür

22..Ibrahimov Tovik Poladan Xva -Qusar Düztahir xür

23..Polkovnik Ramaldanov Babek -Qusar Leçet xür

24..Niftaliyev Ilyas — Qusar Bedirqala xür

25..Elvin Qurbanov Elmara Xva-Qusar Cilegir

26..Nuran Akifa Xva

27..Rasal Qazimetov Kamala Xva-Qusar Qayikent xür

28..Aresta Xanim (Igrami Vax)-Xacmaz QimilQislaq xür

29..Mayor Mirzaliyev Subhi,Balamirzedin Xva-Ismayilli Pirli xür

30..Bayramov Aydin Metleba Xva-Qabala Amirvan Xür

31..Celilov Tural Callada Xva -Dizaxli xür

32..Mikayilov Mikayil ,-Mixliqovaq xür

33..Cabbarov Ruslan Movlana Xva -Qusar

34..Ahmedov Tural Izaddina Xva-Qusar Mucuq xür

35..Vusal Şirinov -Qusar LeyerQislaq xür

36..Agayev Aga Alladina Xva-Qusar Mikraq(Yeni Hayat)xür

37..Nurmetov Ruslan Razidina Xva -Qusar Çipir xür

38..Qirixlarov Nazim -Baki Qusar

39..Yusifov Vuqar Niyama Xva -Qabala Mixliqovaq xür

40..Qurbanov Ismayil Yasara Xva -Qabala Qamarvan xür

41..Babayev Iqbal Zakidina Xva -Qabala Qamarva Xur

42..Xeyirbekov AbdulMalik Samiga Xva-Qusar Cipir xür

43..Movsimov Farid Zakira Xva -Goycay

44..Yariyev Elsefer Qaliban Xva-Xudat şeheri4

5..Safarcinov Xeyirbeg Calila Xva — Qabala

46..Damirov Elşen Gunduza Xva-Qabala Nic

47..Pirveledov Famil Teyfura Xva-Ciyixur(Yuxari Zeyxur)

48..Anvar Vadima Xva-Qusar Xurel xür

49.. Mikayilov Şohret Ikrama Xva-Qabala Zergerli xür

50..Yunusof Amrid Zaura Xva-Qusar Anig xür

51..Nurahmedov Ramin Marifan Xva-Qusar Necefxur

52.. Leytenant Imamaliyev Sarraf -Qusar Anig xür

53..Agamirov Şixmir Qabilan Xva-Qusar

54..Rahimov Fariz Zahidan Xva-Qabala Amirvan Xür

55..Aliyev Tabriz Tovika Xva-Qax Saxur

56.. Ehtiram Teyyuba Zva-Zaqatala Suvagil

57.. Panahov Roman Serkara Xva -Agsu ray Seferbine xür

58..Rafik Beyverdiyev Nurahmeda Xva -Qusar Çipir xür

59.. Emiraslanov Umman Namika Xva-Dizaxli, Yemisanda

60..Zulfuqarov Ilkin Nuraddinan Xva-Agsu Gursulu xür

61..Babayev Agasirin Feyruzan Xva-Qabala Kamarvan

62..Cobanov Sabir Abdula Xva-Baki Qusar

63..Imamov Rahim AbdulRaufa Xva-Xacmaz seher

64.. Fezullayev Zahir Ayvaza Xva-Oguz Basdasagil

65..Ulubekov NurAhmed- Qusar QuxurOba

66..Uzeyirov Qosqar Musviqa Xva -Qabala Soltannoxa xür

67..Gizir Mais Səmədov- Qədəşoba kəndi

68..Memmedov Ilaheddin Dilemuddinoviç-Nabran

69.. Idrisov Ruslan Qabilan Xva-Qabala Qamarvan

70.. Atakisiyev Kamil Araza Xva-Oguz Abdalar Xür

71.. Pirseyidov Elnur Nasira Xva-Qusar Avaran

72.. Rahimov Elnur Mammedkarima Xva-Qabala Mixliqovaq

73.. Babayev ARauf Faxraddina Xva-Xacmaz Qrizvi

74..Çobanov Orxan Zahid Xva Xaçmaz r. Pirquluoba kəndi Qırız

75.. Samedov Ismayil Muhammeda Xva -Zaqatala Lahic Saxur

76..Mirzammedov Serxan Orxana Xva Xacmaz Mizammed xur

77..Salmanov Razik Telmana Xva

78..Şahbuzov Servan Elimehemmeda Xva Qusar Gunduz qale

79..Rail Ramazanov Arifan Xva Qusar Hil

80..Şirinov Etibar Fazilan xva İsmayıllı İvanofka xür

81..Afik Hesenov Namika xva .Qusar çexo Muruq.

82..Arazov Ikrameddin Qudrata Xva.Qusar Urva.

83..Cavadov Reşad Ferzaladina Xva Qusar Hil.Ji Borci I Xizanriz va xer alay Lezgi Stxayrin Xizanriz kumekin Ya